Štai ką turite žinoti, kad iš tikrųjų išvengtumėte tarptinklinio ryšio mokesčių ES valstybėse

Naujienos

 Birželio 15 dieną įsigaliojo tarptinklinio ryšio mokesčio reguliavimo Europos Sąjungos šalyse pakeitimai. Šiuo metu operatorių įkainiai yra žymiai mažesni, tačiau, kaip dažnai būna naujų įstatymų atveju, pakeitimai turi savo „bet“. Žemiau pateikiame 6 Jums tikriausiai nežinomus atvejus kai galite būti priversti patirti papildomų išlaidų.

Kokia yra tarptinklinio ryšio apmokestinimo panaikinimo esmė?

Tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo ES teritorijoje idėja yra gana paprasta – bet kurioje Sąjungos valstybėje galima naudotis mobiliuoju telefonu už įkainius, taikomus šalies viduje. Transporto srityje veikiantiems asmenims šis pakeitimas turi didžiulę reikšmę ne tik dėl mažų kaštų, bet ir dėl didesnio naudingų programėlių pasiekiamumo, pavyzdžiui TransMessenger, kuri gali pakeisti pokalbius telefonu, ar TransParking, padedančios lengviau surasti saugias stovėjimo aikšteles.

Kol kas viskas veikia būtent taip, tačiau ES teisė ne tik uždeda mobiliojo ryšio operatoriams naujas prievoles, bet ir suteikia galimybę teisėtai išnaudoti tam tikras situacijas, dėl kurių iš klientų galima reikalauti papildomų mokėjimų. Išnagrinėkime šias situacijas atidžiau.

1. Tarptinklinio ryšio sąvoka neišnyko

Kirtę valstybės sieną ir toliau gausite pranešimus apie tai, kad įvažiavote į tarptinklinio ryšio zoną. Tiesa, tai nėra taikoma visoms valstybėms ir operatoriams, tačiau daugeliui iš jų ši taisyklė vis dar galioja. Kirtę sieną taip pat būsite informuoti apie „sąžiningo naudojimosi taisykles“ (Fair Use). Svarbiausia taisyklė „nesinaudokite telefonu užsienyje ilgiau, nei namuose“.

Jei šis laikas bus viršytas, tinklo operatorius paprašys Jūsų pateikti paaiškinimus, kodėl taip atsitiko. Turėsite 14 dienų nurodytiems paaiškinimams pateikti ir jei pateikus juos ir toliau naudositės telefonu dažniau nei namie, turėsite susitaikyti su tuo, kad operatorius „įjungs skaitliuką“.
Tokiu atveju Jums gali būti taikomi žemiau nurodyti mokesčiai:

0,032 Eur už pokalbio minutę
0,01 Eur/SMS
7,70 Eur už 1 GB duomenų
Įkainiai nurodyti be PVM, nes skirtingose šalyse jis skiriasi. Nuo 2018 metų kaina už internetą kasmet bus mažinama. Kitais metais už 1 GB mokėsime 6 Eur, vėliau 4,50, 3,50 ir 3 Eur. 2022 metais – 2,50 Eur.

2. Kad būtų pažeistos sąžiningo naudojimosi taisyklės reikia dviejų sąlygų

Norėdamas patikrinti ar klientas užsienyje nesinaudoja mobiliuoju telefonu dažniau nei namie, operatorius gali įdėmiai stebėti konkretų klientą 4 mėnesių laikotarpiu ir fiksuoti iš kur jis inicijuoja sujungimus, rašo trumpąsias SMS žinutes ir naudojasi internetu.

Per šį laikotarpį operatorius gali patikrinti ar klientas yra sąžiningas nustatęs dviejų sąlygų buvimą:
klientas turi leisti daugiau laiko užsienyje nei namie
ir tuo pat metu jis turi naudotis mobiliuoju telefonu užsienyje dažniau nei namie.

Jei klientas paprastai naudojasi telefonu retai, bet jis išvažiuoja į Prancūziją ir ten pradeda skambinėti visiems iš eilės, o vėliau, grįžęs namo, ir vėl naudojasi telefonu retai – tai dar nėra priežastis nustatyti jam rinkliavą už tarptinklinį ryšį. Tiesa, klientas užsienyje kalbėjo telefonu daugiau nei įprastai, tačiau jis darė tą tik vieną mėnesį.

3. Internetas nėra be limito

Sujungimai ir trumpųjų SMS žinučių rašymas nuo šiol yra neriboti ir papildomai neapmokestinami ES šalyse, tačiau internetas – ne. Pagal ES teisės aktus, operatoriai turi suteikti vartotojui tiek nemokamo interneto užsienyje, kiek „telpa“ į jo mėnesio tarifą su įkainiu 7,70 Eur už 1 GB (neįskaitant PVM).

Pavyzdžiui, jei vartotojas už mobilųjį internetą moka 12 Eur per mėnesį be PVM, tai užsienyje jis gali tikėtis nemokamų 1,5 GB (12/7,70). Viršijus šį kiekį operatorius gali taikyti 7,70 Eur (neįskaitant PVM) įkainį už kiekvieną papildomą 1 GB.

Tas pats principas taikomas ir išankstinio mokėjimo kortelėms. Kreditas yra dalinamas iš 7,7 – būtent tiek nemokamo interneto klientas turi kortelėje. Žinoma, tarptinklinio ryšio zonoje kreditą galima padidinti.

Tačiau jei vartotojas moka už belimitį internetą namų tinkle fiksuoto dydžio įkainį, operatorius privalo jam užtikrinti mažiausiai dvigubai daugiau nemokamo duomenų perdavimo tarptinklinio ryšio zonoje, nei jei klientas mokėtų už kiekvieną GB. Pavyzdžiui, jei klientas mokėjo 12 Eur už internetą be limito šalies viduje, kitose ES šalyse jis gaus mažiausiai 3 GB be papildomų mokesčių.

Dėmesio: prieš skaičiuodamas mokesčius mobiliojo ryšio operatorius privalo informuoti apie tai vartotoją.

4. Tarifų planuose neprivalo būti numatytas nemokamas „roaming“

Naujos ES taisyklės nereikalauja iš operatorių užtikrinti nemokamą tarptinklinį ryšį visiems abonentams. Tai reiškia, kad bendrovės gali siūlyti planus be „roumingo“ ES šalyse, tačiau klientas turi būti informuotas apie tai ir sąmoningai pasirinkti, ar jis nori tarptinklinio ryšio, ar ne.

5. Dirbantys užsienyje turi atitikti vieną paprastą taisyklę

Asmenys, kurie gyvena vienos valstybės pasienio regione ir važinėja į darbą į kitą valstybę, turi žinoti, kad gali rinktis bet kurios iš dviejų valstybių mobilųjį tinklą. Tačiau, dėmesio – kad išvengtų mokesčių, tokie asmenys turi bent kartą per dieną inicijuoti sujungimą su savo „namų“ tinklu. Tokiu atveju nėra svarbu, kiek telefoninių susijungimų inicijuos toks asmuo.

Jei vartotojas įvažiuoja į kitą šalį ilgesniam laikui, pavyzdžiui savaitei, o namo grįžta tik savaitgaliais, jam naudingiau naudotis užsienio mobiliojo operatoriaus paslaugomis.

6. Tarptinklinis ryšys kelionės laivu arba lėktuvu metu

Tarptinklinio ryšio mokestis nebėra taikomas tik antžeminio tinklo atveju. Jei ryšį palaiko palydovai, kaip dažnai būna inicijuojant sujungimą iš lėktuvo salono ar laivo, šios taisyklės nėra taikomos ir grįžęs namo vartotojas gali rasti nemažą tarptinklinio ryšio mokesčio sumą.

Reikėtų nepamiršti, kad naujos taisyklės yra taikomos tik Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Bendrijos viduje. Jos nėra taikomos NVS šalims ir kitiems regionams.

Šaltinis: TransInfo