Įmonės vadovo pažadais sočiu ilgai nebūsi

Profsąjunga

Darbuotojas, įmonėje pradirbo 2 metus tolimųjų reisų vairuotoju. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 55 str. 1 d., darbo sutartis nutraukta darbuotojo prašymu. Nors sutartis nutraukta 2018 m. balandžio pabaigoje, tačiau iki šiol, t.y. lapkričio mėnesio galom tačiau iki šiol nėra neišmokėtas darbuotojui priklausantis darbo užmokestis ir dienpinigiai už komandiruotes, bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

Darbuotojo pateikti banko išrašai rodo, jog paskutinį kartą atlyginimas ir delspinigiai darbuotojui iš įmonės banko sąskaitos buvo pervesti tik kovo mėnesį.  Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, jog atlyginimas už kovo ir balandžio mėnesius nebuvo išmokėtas. Darbuotojas taip pat nurodė, jog periodu nuo 2017 m. spalio iki 2018 m. vasario jam nėra išmokėta dalis dienpinigių.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkas R. Levinskas telefonu susisiekęs su įmonės vadovu, patarė kaip įmanoma greičiau atsiskaityti su darbuotoju, arba pasirašyti vadinamąją Taikos sutartį, kitaip neliks kitos išeities, kaip tik paruošti visus procesinius dokumentus ir kreiptis į Darbo ginčų komisiją.

Laikui bėgant darbuotojas informavo, jog įmonės direktorius žodžiu pažadėjo pilnai atsiskaityti su darbuotoju iki liepos 30 d., tačiau iki šiol nėra išmokėjęs darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio ir dienpinigių, bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

LPS „Sandrauga“ informacija