Darbo ginčas Telšiuose: apgintos dar vieno vairuotojo teisės

Profsąjunga

Spalio 25 d. Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčo komisijos posėdyje dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkas S. Činikas, kuris pagal paruoštus procesinius dokumentus ir atliktus tikslius matematinius skaičiavimus reikalavo, kad tolimųjų reisų vairuotojui būtų priteisti visi neišmokėti jam priklausantys dienpinigiai, bei netesybos už kelis uždelstus mėnesius.

Darbo ginčų komisija Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ reikalavimą tenkino. Vairuotojui priteisė visus neišmokėtus dienpinigius, kurie sudarė 296 eurus, bei netesybas, t.y. 500 eurų. Darbo ginčų posėdyje iš Atsakovo pusės dalyvavo du atstovai: buhalterė bei transporto vadybininkas.

Pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 107 str. 3 dalį „Jei darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui PRIVALO būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija“. Dienpinigių nemokėti ar sustabdyti darbdavys neturi teisės.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ informacija