OUT režimas tachografe. Pažiūrėkite, kada galima neregistruoti vairuotojų darbo laiko

Aktualu

Tachografas lydi profesionalų vairuotoją beveik kiekvieną sekundę. Tačiau yra išimčių, kai mes galime trumpam apie jį pamiršti – tai poilsis namuose, šventės ar… vairavimas. Tikrai taip! Tachografas kai kuriais atvejais gali neregistruoti vairuotojo darbo laiko.

OUT režimas tachografe yra procedūra, susijusi su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų Nr. 561/2006, Nr. 165/2014 ir AETR susitarimo taikymo sritimi (iš prancūzų „Accord Européen sur les Transports Routiers“).

Tai reiškia, kad tam tikra kelionė išbraukiama iš nuostatų, susijusių su krovinių vežimu ar žmonėmis. Per šį laikotarpį transporto priemonei (ir vairuotojui) neprivaloma registruoti savo aktyvumo tachografe. Taigi vairuotojas neprivalo laikytis vairavimo trukmės ir poilsio apribojimų, tiesiogiai susijusių su Reglamentu Nr. 561/2006.

Situacijos, kai OUT režimas gali būti naudojamas tachografe

Dėl to, kad kai kurios bendrovės, taigi ir transporto priemonės, atlieka specifinius ir nestandartinius gabenimus, įstatymų leidėjai nusprendė juos pašalinti iš reglamentų.

Dažnai girdime, kad vairuotojai važiuoja ant „out‘o“. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, jei tai susiję su komunalinių atliekų transportavimu. Tačiau reikia nepamiršti, kad jei tas pats vairuotojas gaus iš dispečerio įsakymą surinkti iš įmonės atliekas (pvz., Įsigytų prekių pakuotę, biuro atliekas), tokia kelionė nebėra išimtis. Todėl tachografas turi visiškai dokumentuoti tokio vairuotojo darbą.

Tai svarbu, nes įmonės, norinčios rūpintis komunalinėmis atliekomis ir nuspręsti išmontuoti tachografą, turi prisiminti, kad ateityje jos negali atlikti kitų operacijų, kurioms reikalingas įrašymo įrenginys.

Be to, išimtimi galima pasinaudoti transportuojant žemės ūkio produktus, o taip pat atliekant pervežimo paslaugas ir transporto priemonės priežiūros metu. OUT režimu vairuotojas kelionės metu taip pat pasinaudos, kai jo transporto priemonė nepritaikyta kroviniams vežti, pvz., kai jis juda pačiu vilkiku, be priekabos.

Reglamente Nr. 561/2006 taip pat netaikoma pagalba kelių transportui (iki 100 km nuo bazės) ir asmenų vežimas reguliariais maršrutais iki 50 km.

Pervežimas į servisą

Taip pat reikėtų prisiminti, kad dėl papildomų taisyklių verslininkai labai dažnai painioja, ar tam tikra kelionė turi būti atliekama OUT režimu, ar ne.

Įvairiose situacijose šios nuostatos taikymui yra įvairūs apribojimai – vienas iš jų yra minėtas atliekų vežimas. Dažniausiai tai atstumas nuo įmonės bazės (50-100 km). Tačiau kai kurioms išimtims netaikoma nuotolio riba, pvz., visiškai nauja transporto priemonė, netinkama kroviniams vežti.

Taisyklių išimtis dažniausiai naudojama remonto, techninės priežiūros ar kelionių per statybvietes, ne viešose vietose atveju. Tuo pačiu, važiavimas į servisą techninei apžiūrai atlikti, tarnybos tikrinimui, remontui atlikti, neįtraukiama į darbo laiką reglamentuojančias taisykles tik tuo atveju, jei ji nėra įprasto šio transporto priemonės maršruto dalis su pakrovimu ar pakrovimu. Jei vairuotojas apsilankys servise „pakeliui”, šis režimas neturi būti įjungtas.

O kas dėl tuščio vežimo?

Daugiausiai prieštaravimų kelia tuščias vežimas. Dažnai verslininkai ir vairuotojai klausia, ar kelionė be krovinio gali būti vykdoma OUT režimu. Atsakymas yra vienas: ne.

Paprastai transporto priemonėms, pritaikytoms tokiam transportui, taikomi krovinių ar žmonių vežimo reglamentai. Nebūtinai transporto priemonės yra pakrautos. Daugiausia problemų gali sukelti reguliarios linijos, komunalinių atliekų transportavimas ir pagalba kelyje, nes šias situacijas papildomai nustato kiti apribojimai.

Šaltinis: TransInfo, Pölös Zsófia

2 thoughts on “OUT režimas tachografe. Pažiūrėkite, kada galima neregistruoti vairuotojų darbo laiko

  1. Tu ką sakaityti nemoki pvz tu stovi parkinge savaitgali pritrūkai maisto! Out įjungi atkabini priekaba ir važiuoji iki artimiausios parduotuvės neviršyji 100 km atstumo!

  2. Ar tai reiskia, kad su vilkiku be priekabos galiu vaziuoti su aktyvuotu OUT rezimu, neatsizvelgiant i nustatytas Reglamentu Nr. 561/2006 darbo ir poilsio normas?

Komentarai nepriimami.