Išmanieji skaitmeniniai tachografai bus privalomi nuo 2019 m. Ar kontrolė taps dar kruopštesnė?

Aktualu

 Europos Komisija nuo 2019 m. planuoja įvesti reikalavimą instaliuoti krovininėse transporto priemonėse vadinamuosius išmaniuosius skaitmeninius tachografus. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje 2016 m. gegužės 26 d. paskelbtas 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai.

Reglamentas ES nr 165/2014 įvedė antros kartos skaitmeninių tachografų, kitaip vadinamų išmaniaisiais, erą. Šie tachografai, priešingai, nei jų pirmtakai, yra prijungti prie palydovinės navigacijos sistemos Galileo, leidžia nustatyti atstumą ankstyvojoje stadijoje ir siūlo išmaniosioms transporto sistemoms skirtą interfeisą.

Trumpa tachografų istorija

Pirmieji tokio tipo įrenginiai pradėti montuoti Vokietijoje, daugiausia – transporto bendrovių iniciatyva, kurios tokiu būdu norėjo nukonkuruoti seno pavyzdžio tachografus. Žinoma, darbo laiko normų viršijimo problema buvo aktuali visos Europos mastu, todėl 1985 m. priimta Tarybos direktyva Nr. 38 21 EWG.

Pirmaisiais šio tipo įrenginiais buvo paprasta manipuliuoti, kadangi vairuotojas rankiniu būdu nustatinėjo važiavimo veiksmą tachografe. Reakcijos ilgai laukti nereikėjo – per pastaruosius 30 metų buvo padaryta daug direktyvos pakeitimų, kurie pirmiausia įteisino judesio jutiklį, automatiškai perjungiantį aktyvumą į važiavimo režimą, vėliau įvedė skaitmeninius tachografus, o neseniai pradėti montuoti nauji tachografai, su įdiegtais naujais jutikliais ir antruoju savarankišku judesio signalu.

Naujausia skaitmeninių tachografų versija yra instaliuojama vilkikuose nuo 2012 m. spalio 1 d. ir nuo to laiko, nepaisant įvedamų pokyčių, manipuliacijų skaičius niekaip nemažėja. Kinta tik šių manipuliacijų sudėtingumo lygis. Jie tampa vis labiau technologiškai sudėtingi ir todėl neretai labai sunkiai atskleidžiami. Būtent dėl to nuspręsta įvesti naujus pakeitimus tachografų sistemoje, siekiant veiksmingiau kovoti su manipuliacijomis.

Išmaniųjų tachografų funkcionalumas

Esminis dokumentas, apibrėžiantis pakeitimus tachografų sistemoje, tai 2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamento ES 2016/799 naujas 1C priedas, įvedantis žemiau nurodytus pokyčius:

Būtinybė prijungti išmaniuosius tachografus prie palydovinės navigacijos sistemos;
Atsiradimas galimybės nuskaityti duomenis per atstumą, siekiant atskleisti manipuliacijas;
Saugumo reikalavimų, taikomų tachografams ir visokių rūšių kortelėms, pakeitimas;

Nuo kada?

Išmanieji tachografai turi būti sumontuoti per 36 mėnesius nuo naujos techninės specifikacijos atsiradimo. Reglamentas, įvedantis C priedą, kuris nustato išmaniųjų tachografų specifikaciją, buvo paskelbtas 2016 m. gegužės 26 d., o jo įsigaliojimo data laikoma 2016 birželio 15 d., todėl laikoma, kad prievolė montuoti naujus tachografus kils transporto priemonių, kurios bus registruotos nuo 2019 m. birželio 15 d., savininkams.

Duomenys, kuriuos išmanieji tachografai perduoda kontrolės institucijoms:

  • pranešimas “saugumo pažeidimo bandymas”
  • energijos ir pakrovimo terminalas
  • jutiklio gedimas
  • duomenų apie transporto judėjimą klaida
  • važiavimas be galiojančios kortelės
  • kortelės įdėjimas važiavimo metu
  • duomenys apie laiko koregavimą
  • su kalibracija susiję duomenys
  • transporto priemonės valstybinis numeris
  • tachografo įrašytas greitis

Šaltinis: TransInfo