VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMAS pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006

Darbo ir poilsio rėžimas

Vairavimo trukmė:

kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9 val.;

kasdienio vairavimo trukmę du kartus per savaitę galima pailginti iki 10 val.;

kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 val.;

bendra vairavimo trukmė dvi savaites iš eilės negali viršyti 90 val.

Pertraukos:

po 4 val. 30 min. vairavimo vairuotojas, jeigu nepradeda ilsėtis, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 min. pertrauką;

45 min. pertrauką galima pakeisti dviem pertraukom, kurių pirma būtų ne trumpesnė kaip 15 min., antra pertrauka – ne trumpesnė kaip 30 min.;

pertraukos metu vairuotojas negali vairuoti, dirbti kitų darbų.

Kasdienis poilsis:

per kiekvieną 24 val. laikotarpį, po prieš tai pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio1, vairuotojas turi būti pasinaudojęs kasdienio poilsio laikotarpiu;

jei kasdienio poilsio laikotarpis trunka ilgiau nei 9 val., bet yra trumpesnis nei 11 val., tai šis kasdienio poilsio laikotarpis laikomas sutrumpintu kasdienio poilsio laikotarpiu;

tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių vairuotojas gali pasinaudoti daugiausia trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais;

per 30 val. laikotarpį po prieš tai pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio vairuotojas, dirbantis su porininkais4, turi būti pasinaudojęs kitu, mažiausiai 9 val., kasdienio poilsio laikotarpiu;

kasdienio poilsio laikotarpis gali būti pratęsiamas, kad sudarytų normalų5 arba sutrumpintą6 kassavaitinio poilsio laikotarpį;

jei vairuotojas nusprendžia pasinaudoti kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais, ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje galima pasinaudoti transporto priemone, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.

Kassavaitinis poilsis:

per bet kurias dvi savaites iš eilės vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai:

dviem normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, arba

vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu;

sutrumpintas kassavaitinis poilsis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiku.

Bet koks laikas, praleistas vykstant į vietą, iš kurios paimama transporto priemonė, kuriai taikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006, ar grįžtant iš tokios vietos, jei transporto priemonė nėra vairuotojo namuose ar darbovietėje, nelaikomas poilsiu ar pertrauka, išskyrus atvejus, kai vairuotojas yra kelte arba traukinyje ir turi galimybę pasinaudoti gultu ar lova.

Bet koks laikas, vairuotojo praleistas vairuojant transporto priemonę, kuriai netaikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006, vykstant iki ir nuo transporto priemonės, kuriai taikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006, jei ji nėra vairuotojo namuose ar darbovietėje, laikomas „kitu darbu“.

PAAIŠKINIMAI:

1Kassavaitinio poilsio laikotarpis – tai kassavaitinis laiko tarpas, per kurį vairuotojas gali laisvai disponuoti savo

laiku, apimantis normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį2 arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį3.

2Normalus kasdienio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 11 val. laikas, skirtas poilsiui. Šis laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius: pirmasis yra mažiausiai 3 val. nepertraukiamas laikotarpis, o antrasis – mažiausiai 9 val.

3Sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiausiai 9 val., bet trumpesnis nei 11 val., laikas, skirtas poilsiui.

4Darbas su porininkais – tai padėtis, kai kiekvieno vairavimo laikotarpio metu transporto priemonėje yra bent du vairuoti turintys vairuotojai. Pirmą darbo su porininkais valandą vienam iš vairuotojų būti transporto priemonėje nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jų buvimas privalomas.

5Normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 45 val. laikas, skirtas poilsiui.

6Sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – trumpesnis nei 45 val. laikas, skirtas poilsiui, kuris gali būti sutrumpintas ne daugiau kaip iki 24 val. iš eilės.