ADR sertifikatai

Trumpai apie ADR

ADR sertifikatai išduodami vadovaujantis Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 (Žin., 2010, Nr. 126-6479), reikalavimais. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies (2013 m. redakcija) reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas.

Sertifikato išdavimo tvarka

ADR sertifikatai išduodami:
Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. (8 5) 278 5633;
Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. (8 37) 20 33 57, (8 37) 22 26 14;
Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – Klaipėda, Pilies g. 12, tel. (8 46) 31 13 14, (8 46) 31 05 25;
Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. (8 45) 43 07 07;
Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. (8 41) 54 20 13, (8 41) 54 20 12.

ADR sertifikatas išduodamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai.

Prie prašymo pridedama:
1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.
2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).
3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo).
4. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

ADR sertifikatas pratęsiamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai

Prie prašymo pridedama:
1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.
2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).
3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo).
4. ADR sertifikatas (kai sertifikatas pratęsiamas).
5. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

Praradus ADR sertifikatą, gali būti išduotas ADR sertifikato dublikatas. Šiuo atveju bus išduodamas kitas ADR sertifikatas su žyma „Dublikatas“, kurio galiojimo laikas sutaps su prarastojo ADR sertifikato galiojimo laiku. Siekiant jį gauti, Inspekcijai pateikiamas nustatytos formos prašymas.

Nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092).

Valstybės rinkliava

Išduodamo, pratęsiamo ADR sertifikato galiojimo data negali būti vėlesnė nei kitos privalomosios techninės apžiūros atlikimo data ar cisternos ar transporto priemonės baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

Už ADR sertifikatų išdavimą ir pratęsimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 5,70 Eur valstybės rinkliava.

Informacija atnaujinta 2015-07-23

Šaltinis: Valstybinė kelių transporto inspekcija (www.vkti.gov.lt)