ADR mokymo įstaigos

Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais. Mokymo įstaigos, kurioms suteikta teisė vykdyti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, elektroninėmis priemonėmis teikia Inspekcijai sėkmingai […]

Skaityti toliau

ADR sertifikatai

ADR sertifikatai išduodami vadovaujantis Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 (Žin., 2010, Nr. 126-6479), reikalavimais. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo […]

Skaityti toliau